10 tips để cải thiện kĩ năng lập trình và trở thành một lập trình viên thành công – Phần 4

Nhiều nhà phát triển Java luôn hỏi rằng: Làm thế nào để trở thành một lập trình viên giỏi hơn, Làm cách nào để cải thiện kỹ năng lập trình của bản thân hoặc Tại sao tôi giỏi Java nhưng không giỏi về kỹ năng giải quyết vấn đề,… Đây …

10 tips để cải thiện kĩ năng lập trình và trở thành một lập trình viên thành công – Phần 4 Xem thêm »

Coding-in-Algorithms-C-Python-or-Java-1280x720

10 tips để cải thiện kĩ năng lập trình và trở thành một lập trình viên thành công – Phần 3

Nhiều nhà phát triển Java luôn hỏi rằng: Làm thế nào để trở thành một lập trình viên giỏi hơn, Làm cách nào để cải thiện kỹ năng lập trình của bản thân hoặc Tại sao tôi giỏi Java nhưng không giỏi về kỹ năng giải quyết vấn đề,… Đây …

10 tips để cải thiện kĩ năng lập trình và trở thành một lập trình viên thành công – Phần 3 Xem thêm »

computer-software-and-its-types

10 tips để cải thiện kĩ năng lập trình và trở thành một lập trình viên thành công – Phần 2

Nhiều nhà phát triển Java luôn hỏi rằng: Làm thế nào để trở thành một lập trình viên giỏi hơn, Làm cách nào để cải thiện kỹ năng lập trình của bản thân hoặc Tại sao tôi giỏi Java nhưng không giỏi về kỹ năng giải quyết vấn đề,… Đây …

10 tips để cải thiện kĩ năng lập trình và trở thành một lập trình viên thành công – Phần 2 Xem thêm »

2

10 nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) mà lập trình viên Java nên học – Phần 3

Các nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng là cốt lõi của lập trình OOP, nhưng hầu hết các lập trình viên Java theo đuổi các mẫu thiết kế như mẫu Singleton, mẫu trang trí hoặc mẫu Observer và không chú ý nhiều vào việc học phân tích và thiết kế hướng …

10 nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) mà lập trình viên Java nên học – Phần 3 Xem thêm »

Coding-in-Algorithms-C-Python-or-Java-1280x720

10 nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) mà lập trình viên Java nên học – Phần 2

Các nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng là cốt lõi của lập trình OOP, nhưng hầu hết các lập trình viên Java theo đuổi các mẫu thiết kế như mẫu Singleton, mẫu trang trí hoặc mẫu Observer và không chú ý nhiều vào việc học phân tích và thiết kế hướng …

10 nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) mà lập trình viên Java nên học – Phần 2 Xem thêm »

Good-Software-Developers-1280x720

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 3

Làm thế nào để bạn đo lường chất lượng trong công nghệ phần mềm? Bài viết này sẽ liệt kê các số liệu liên quan đến chất lượng mà các nhóm kỹ thuật hàng đầu đã theo dõi và xem khi nào và làm thế nào bạn nên sử dụng …

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 3 Xem thêm »

Sell-Software

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 4

Làm thế nào để bạn đo lường chất lượng trong công nghệ phần mềm? Bài viết này sẽ liệt kê các số liệu liên quan đến chất lượng mà các nhóm kỹ thuật hàng đầu đã theo dõi và xem khi nào và làm thế nào bạn nên sử dụng …

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 4 Xem thêm »

5

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 2

Làm thế nào để bạn đo lường chất lượng trong công nghệ phần mềm? Bài viết này sẽ liệt kê các số liệu liên quan đến chất lượng mà các nhóm kỹ thuật hàng đầu đã theo dõi và xem khi nào và làm thế nào bạn nên sử dụng …

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 2 Xem thêm »

computer-software-and-its-types

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 1

Làm thế nào để bạn đo lường chất lượng trong công nghệ phần mềm? Bài viết này sẽ liệt kê các số liệu liên quan đến chất lượng mà các nhóm kỹ thuật hàng đầu đã theo dõi và xem khi nào và làm thế nào bạn nên sử dụng …

Những chỉ số cần lưu ý để xây dựng phần mềm có chất lượng cao – Phần 1 Xem thêm »

Build-Vs-Buy-Pt-1-Value-of-Custom-Software

Python và C++: Người mới bắt đầu học lập trình nên chọn gì?

Nếu bạn chưa quen với lập trình, là giáo viên tin học hoặc chỉ là phụ huynh dự định bắt đầu cho con mình bắt đầu lập trình, bạn phải tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. C++, C, Java, Python,… có quá nhiều lựa chọn ngoài kia! Mặc dù …

Python và C++: Người mới bắt đầu học lập trình nên chọn gì? Xem thêm »

maxresdefault