Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử

Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử

Có một số người cho rằng kinh doanh điện tử (e-business) và thương mại điện tử (e-commerce) là hai khái niệm giống nhau, vậy họ đã thực sự đã lầm to.

Kinh doanh điện tử

Kinh doanh điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin được tạo để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Hiện giờ, hoạt động của hình thức kinh doanh này được thực hiện chủ yếu trên website, nhờ vậy nó bao phủ quá trình hoạt động trong doanh nghiệp, từ mua hàng qua mạng (e-procurement, e-purchasing), cung cấp nguyên vật liệu, xử lý đơn hàng, phục vụ khách hàng và giao dịch qua các công cụ điện tử.

Education-Blogging

Trong một đơn vị kinh doanh, bạn sẽ thấy một hệ thống thông tin điện tử để thực thi bao gồm HRM – ERP – MRP – CRM – Sales Management. Ngoài ra, còn có Document Management dùng để chia sẻ văn bản chung quanh một cơ sở dữ liệu chung (database) với chương trình EAI – tích hợp các ứng dụng trong doanh nghiệp.

Kinh doanh điện tử còn nói đến sự liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp, đối tác, khách hàng và tổ chức hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp. Tuỳ vào quy mô của doanh nghiệp sẽ ứng dụng những mô hình phù hợp.

Thương mại điện tử

Không giống như kinh doanh điện tử, thương mại điện tử lại khá rõ ràng khi chỉ tập trung vào việc mua bán và trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thông tin qua mạng, các phương tiện điện tử và internet. Theo nghĩa rộng hơn, thương mại điện tử là việc sử dụng các phương tiện Digital để triển khai thương mại.

ecom-illustration-lrg

Nói cách khác, thương mại điện tử là thực hiện quy trình cơ bản và quy trình khác của giao dịch thương mại bằng phương tiện điện tử, cụ thể là trên mạng máy tính và viễn thông một cách rộng rãi, ở mức độ cao nhất có thể. Các quy trình cơ bản của một giao dịch thương mại gồm tìm kiếm (mua gì, ở đâu…), đánh giá (có hợp với mình không, giá cả và điều kiện ra sao…), giao hàng, thanh toán và xác nhận. Các quy trình khác của một giao dịch thương mại gồm diễn tả (mô tả hàng hóa, dịch vụ, các điều khoản của hợp đồng), hợp thức hóa (thỏa thuận là hợp pháp), nâng cao uy tín và giải quyết tranh chấp. Tất nhiên, có những quy trình không thể tiến hành trên mạng như việc giao hàng hóa ở dạng vật thể (máy móc, thực phẩm…), song quá trình của giao dịch nếu có thể thực hiện trên mạng thì đều có thể tiến hành bằng phương tiện điện tử.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *