shutterstock_302065061

Khám phá về Emotional AI

1. Emotional AI  là gì?

Emotional AI (AI cảm xúc) là một loạt các công nghệ nhằm tự động hóa việc đo lường khách quan ý kiến, cảm xúc và hành vi. Nó dựa vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) & sự hiểu biết (NLU), cũng như tâm lý học hiện đại để trích xuất thông tin liên quan về ý kiến ​​và cảm xúc của con người. Càng ngày, nó càng liên quan đến các công nghệ nhận diện khuôn mặt và giọng nói để phân tích biểu cảm khuôn mặt và tâm trạng của người nói.

Các tín hiệu cảm xúc mà ứng dụng có thể nhận biết được là rất lớn. Xem xét phân tích văn bản đơn giản nhất trích xuất các tín hiệu cảm xúc như:

  • Tiêu cực
  • Công kích
  • Thú vị

Loại ứng dụng này có thể giúp các nhà phát triển phát hiện ra các vấn đề như từ vựng quá mức về cảm xúc hoặc văn phong không hợp lý bằng cách phân tích phong cách viết. Một số ứng dụng nâng cao hơn còn có thể đưa ra các khuyến nghị về cách làm cho một câu hoặc đoạn âm thanh nói tích cực hơn, khuyến nghị về cách viết lại văn bản khác để đạt được một mục tiêu cụ thể.

Tất nhiên, sự hiểu biết về cảm xúc không đạt được bằng cách làm cho mọi thông điệp nghe có vẻ tích cực. Bối cảnh là rất quan trọng: lịch sử, dữ liệu liên quan, các sự kiện trực tiếp và các yếu tố khác góp phần vào cách truyền thông. Các ứng dụng trong tương lai sẽ tìm và cung cấp giá trị thông qua việc hiểu làm thế nào các tín hiệu có thể phát hiện phù hợp trong bối cảnh rộng hơn của giao dịch hoặc mối quan hệ.

4db299b8253d59b4fb377be715d18f6d

Emotional AI sẽ nhận biết được rất nhiều tín hiệu cảm xúc

2. Những công nghệ sử dụng sức mạnh Emotional AI

Trước khi nói về các loại ứng dụng mà người ta có thể thấy trong tương lai, chúng tôi muốn phân biệt quan trọng giữa hai loại cơ bản định hình cảnh quan công nghệ:

  • Dịch vụ API, tức là dịch vụ hàng hóa cung cấp phân loại cơ bản được xác định rõ (ví dụ: phân tích tình cảm, nhận dạng thực thể)
  • Các dịch vụ nhận biết ngữ cảnh, tức là các ứng dụng thêm giá trị dựa trên các loại dữ liệu khác nhau để cung cấp giá trị gộp.

Các nhà cung cấp API NLP hàng đầu như Google và IBM cung cấp các khối xây dựng mục đích chung cơ bản mà các nhà phát triển so sánh về độ chính xác, giá cả và khả năng mở rộng. Mặc dù công cụ này có thể hữu ích như một cơ sở nhưng chúng không có khả năng tạo ra giá trị đáng kể trong bất kỳ trường hợp sử dụng cụ thể nào. Mong đợi các dịch vụ hiện tại của họ sẽ được áp dụng phổ biến trong tương lai gần.

Các dịch vụ nhận biết ngữ cảnh được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng được xác định rõ. Điều này cho phép họ làm phong phú các ứng dụng với kiến ​​thức miền và bối cảnh lịch sử có liên quan: ai, cái gì, khi nào, tại sao. Đây thực sự là nơi mà phần lớn sự đổi mới mới đang bắt đầu xảy ra. Tuy nhiên, đây vẫn là một không gian non trẻ.

google-deepmind-artificial-intelligence

3. Điều gì tạo nên một sản phẩm Emotional AI thông minh

Các nhà cung cấp API NLP hàng đầu như Google và IBM cung cấp các khối xây dựng mục đích chung cơ bản mà các nhà phát triển so sánh về độ chính xác, giá cả và khả năng mở rộng. Mặc dù công cụ này có thể hữu ích như một đường cơ sở, không có khả năng tạo ra giá trị đáng kể trong bất kỳ trường hợp sử dụng cụ thể nào.

Các dịch vụ nhận biết ngữ cảnh được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng được xác định rõ. Điều này cho phép họ làm phong phú các ứng dụng với kiến ​​thức miền và bối cảnh lịch sử có liên quan: ai, cái gì, khi nào, tại sao. Đây thực sự là nơi mà phần lớn sự đổi mới mới đang bắt đầu xảy ra.

Body-image-B-Emotional-Intelligence-e1501667861294-1920x1350

Không gian AI rất lớn. Có thể khó tách các ý tưởng tương lai khỏi các ứng dụng có thể có liên quan ngày nay. Tuy nhiên, chúng tôi coi AI cảm xúc là một miền chín muồi cho các ứng dụng thực tế vì các trường hợp sử dụng được phát triển tốt và công nghệ cơ bản đã trưởng thành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *