quan-tri-mang

Hiểu đúng về kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và công nghệ thông tin

 

Nhiều học sinh trước khi lựa chọn ngành học thường có sự hiểu nhầm giữa ba ngành kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Dù có cùng đối tượng nghiên cứu là máy tính nhưng ba ngành trên tìm hiểu những khía cạnh khác nhau, phạm vi nghề nghiệp của từng lĩnh vực cũng khác biệt.

Ngành kỹ thuật máy tính (Computer Science)

ky-su-phan-mem

Kỹ sư máy tính là người nghiên cứu, thiết kế và phát triển linh kiện máy tính. Họ sáng tạo ra các loại máy móc có thể điều hành và các hệ thống siêu máy tính.

Kỹ sư máy tính phải giải quyết các vấn đề giữa phần cứng và phần mềm máy tính. Họ thiết kế và xây dựng bộ xử lý và các bộ phận của máy tính để hỗ trợ cho hoạt động của phần mềm máy tính. Một kỹ sư máy tính ra trường có thể làm công việc về sản xuất máy tính, sản phẩm điện tử, thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan, nghiên cứu khoa học và phát triển dịch vụ.

Ngành Khoa học máy tính (Computer Science)

Ngành Khoa học máy tính nghiên cứu cách ứng dụng các thuật toán vào các chương trình của máy tính. Sinh viên khoa học máy tính học về ngôn ngữ lập trình, thuật toán, cách thiết kế, phát triển phần mềm.

Nhà khoa học máy tính có thể làm trong lĩnh vực: phát triển phần mềm ứng dụng, kỹ sư hệ thống mạng, phát triển web … Hơn nữa, khoa học máy tính là môn học nền tảng cho hai ngành học còn lại nên kỹ sư máy tính còn có thể làm công việc liên quan đến kỹ thuật máy tính hay CNTT.

Công nghệ thông tin (Information Technology)

FR-Winston-Technology-Business-World-Challenges-1200

Chuyên gia công nghệ thông tin có thể được gọi là người điều khiển hệ thống thông tin. Chuyên viên công nghệ thông tin  không phải là người tạo ra phần cứng hay phần mềm máy tính. Họ chỉ học về cách sử dụng phần cứng và phần mềm của máy tính để truyền, thu thập, chuyển đổi, xử lý, bảo vệ và lưu trữ thông tin.

Một chuyên gia công nghệ thông tin có thể làm việc trong các lĩnh vực: chuyên gia phân tích an ninh thông tin, kiến trúc mạng, chuyên gia hỗ trợ máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống …

Như vậy, Kỹ sư máy tính (Computer Engineer) là những người thiết kế và tạo ra máy tính. Nhà khoa học máy tính (Computer Scientists) nghiên cứu chương trình máy tính, hệ thống phần mềm và ứng dụng. Chuyên gia IT là những người sử dụng những chương trình, phần mềm hay các ứng dụng này. Họ còn chịu trách nhiệm khắc phục sự cố có thể xảy ra trong quá trình sử dụng máy tính. Ba lĩnh vực này sẽ phối hợp hoạt động với mục tiêu chung là để phần cứng, phần mềm và người sử dụng có thể kết hợp hoàn hảo với nhau; đồng thời, các máy tính được đảm bảo có thể thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *